Start van het nieuwe schooljaar in groep 4

Eerste thema in groep 4: Waar is het?

Beste ouders/verzorgers,

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij. We zijn fijn gestart met de kinderen. 

We hebben de eerste twee weken verschillende oefeningen en spelletjes vanuit de Kanjertraining gedaan om elkaar (nog) beter te leren kennen. 

Veel dingen zijn nieuw dit jaar voor de kinderen. We hebben een nieuwe rekenmethode. Daar krijgt u in een ander bericht verdere informatie over. De kinderen maken in groep 4 ook kennis met de methode Alles-in- 1.  Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de vakken lezen, taal, begrijpend lezen, spelling en alle zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te leren. Daarnaast is het bewezen dat de informatie beter blijft hangen! In groep 4 komen 5 thema’s aan bod.

Dit eerste thema is een thema binnen het domein aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt, de wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. We sluiten dit thema af met een reis door de ruimte. U merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de klas en eindigen we in het heelal!

Tijdens de expressielessen werken we verder rond dit thema. Aan de orde komen het maken van plattegronden en het inzoomen op de bollenvelden. Afgelopen woensdag hebben de kinderen per tafelgroepje met constructiematerialen huizen gebouwd. Op de foto’s kunt u het resultaat bewonderen.

 

We gaan er een fijn schooljaar van maken met z’n allen!

 

20210907_100126[1] 20210907_100126[1]
20210908_143126[1] 20210908_143126[1]
20210908_143105[1] 20210908_143105[1]